top of page

โรงงานให้เช่า

ไทยเลิศ

ทำเลหรู, ดีไซน์ทันสมัย, คุณภาพเยี่ยม, บริการด้วยใจ

โรงงานให้เช่า (NEW)

นิคมบางพลี

โรงงาน และคลังสินค้า ให้เช่า

นิคมบางปู (NEW)

AFC SME billboard Art work Cloud only-01

โรงงานให้เช่า

ปู่เจ้าสมิงพราย

Coming Soon

โรงงานให้เช่าไทยเลิศ ตั้งอยู่ถายในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางนา กม.23 ใกล้จากถนนบางนาและเทพารักษ์เพียง 1 กม.

ระยะทางจากสถานที่สำคัญ

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

ถนนบางนา, ถนนเทพารักษ์

สนามบินสุวรรณภูมิ
เมกาบางนา

นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ท่าเรือคลองเตย
ท่าเรือแหลมฉะบัง  

0 กม.

1 กม.

13 กม.

14 กม.

16 กม.

28 กม.

59 กม.

สิทธิประโยชน์จากการเช่าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม:
- ขอใบอนุญาติจากนิคมโดยตรง ใข้เวลาแค่ 2 อาทิตย์
- น้ำ, ไฟ, ระบบบำบัดน้ำ, กล้องวงจรปิดรอบนิคม, ถนนรอบนิคม,การดูแลทั่วไป จากการนิคมโดยตรง

เลือกโรงงานให้เช่าด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

OCCUPIED

Available

Thailert SME Factory (27)
20160603_082236393_iOS Stitch
20160603_080220591_iOS
20160603_080436700_iOS
20160603_080709775_iOS
Thailert SME Factory (49)
Thailert SME Factory (43)
Thailert SME Factory (42)
Thailert SME Factory (41)
Thailert SME Factory (40)
Thailert SME Factory (39)
Thailert SME Factory (37)
Thailert SME Factory (31)
Thailert SME Factory (26)
Thailert SME Factory (24)
Thailert SME Factory (22)
Thailert SME Factory (19)

.

bottom of page